Duyurular

Şirketimizce alınan 31.10.2016 tarih ve 2016/1 sayılı karar ile ilgili iptal davası tesis edilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.