CO2 SONDURME SISTEMI

KARBONDİOKSİT GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Karbondioksit CO₂, kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğin adıdır. Renk ve kokusu yoktur. Formülü CO₂ şeklinde olup molekül ağırlığı 44,009 g/mol’dür.

Formül: CO₂  / Molar kütle: 44,01 g/mol / Erime noktası: -78 °C / Kaynama noktası: -57 °C / İçinde çözündüğü madde: Su
CO₂ söndürme sistemlerinin iki tip uygulaması mevcuttur. Bunların biri lokal uygulama diğeri de toplam hacim (total flooding) uygulamasıdır. CO₂ hızlı bir şekilde oksijen ile yer değiştirir ve soğutma etkisi ile yangını söndürür. Boşaltma süresi ve gaz debileri projelerde değişiklik göstermektedir.

 • Enerji üretim tesisleri
 • Jeneratörler, Doğal gaz motorları, Açık alan enerji üretim Tesisleri,
 • Yakıt Tankları,
 • Telekomünikasyon merkezleri,
 • Bilgi İşlem ve Veri Merkezleri (DATA CENTER)
 • Sunucu-Sistem Odaları,
 • Özel Elektronik Kontrol Odaları
 • Elektrik (AG-OG) Odaları
 • Müzeler, Arşiv ve Kütüphaneler
 • Petrol ve gaz endüstri tesisleri
 • Askeri ve sivil marinalar
 • Trafo Merkezleri 
 • Nitelikli Laboratuvarlar ve Kimya Depoları
 • Raylı Sistem, Metro, Hava Limanı projeleri

İlgili Ürünler